האם צריך לעבור נקוי אבן לפחות פעם בשנה?

לא.

מי שמטפל בעצמו בצורה נכונה לא זקוק לניקוי מיוחד. רק רופא שיניים בבדיקה תקופתית יכול לקבוע אם יש צורך בנקוי.