11. מה קורה אחרי שנה, האם אפשר להידבק ולחלות שוב ?

כן. זו הסיבה שאנו מציעים תוכנית של בקרה להמשך. א חרי השנה הראשונה, בדרך כלל 2 או 3 טיפולים קצרים מספיקים כדי לשמר על התוצאה.