צוות המרפאה

 claude ד"ר קלוד חייט Dr. Claude Hayat
 Dr Evelyne Waknine  ד"ר אבלין וקנין Dr. Evelyne Waknine
 1 מזכירה רפואית: מישל סבג Michele Sebag