צוות המרפאה

 

 claude ד"ר קלוד חייט Dr. Claude Hayat
 JeanCharles ד"ר בן שושן Jean-Charles Benssousan M.D.
 רןמש ד"ר רינה שפירא Dr. Rina Shapira
 1 מזכירה רפואית: מישל סבג Michele Sebag