האם אפשר להוציא את כל סתימות האמלגם בפעם אחת?

לא.

אחרי כל הוצאה של סתימה צריך לתת לגוף זמן של בערך חודש להסתגל לאיזון החדש. יתרה מזאת, הוצאת סתימת אמלגם דורשת זהירות וכרוכה בפרוצדורה מורכבת, ולכן לא ניתן להוציא את כולן בבת אחת.