האם חייבים להחליף את כל סתימות האמלגם?

רק רופא השיניים יכול להחליט על כך אחרי בדיקה קלינית, שאלון רפואי, ומדדים חשמלים.