הלבנת שיניים בעד או נגד?

עקרונית אין התנגדות, אבל רצוי להתייעץ עם רופא לפני התחלת הטיפול כדי להעריך אם הוא כדאי.